Singlettsyre Terapi


plutt Gör dig piggare
plutt Du sover bättre och vaknar med mindre värk
plutt Utmärkt stimulator med dokumenterad effekt på en rad sjukdomar.
plutt Tar bort de Fria Radikalerna som man vet idag är upphov till en mängd försämrade tillstånd i kroppen

Förebilden för Valkion inhalationsapparat är hämtad ur naturen där man försöker återskapa fotosyntesen i djungeln. Ljus, syre och en lämplig katalysator gör att syret i luften blir aktiverat till aktivt syre under en bråkdels sekund, Bild på en grönskande skoginnan den blir en vanlig syremolekyl igen och den vanliga molekylen förs över till vattenmolekylerna.

Denna ljusenergi förmedlas in i metabo-lismen i vår kropps långa energikedjor och blir helt enkelt en rensande och helande hjälp för alla våra celler i kroppen.

Sjukdomar som man vet enligt tidningen vetenskap är t.ex. astma, parkinson, fibromyalgi, RLS, lungsjukdomar, hudsår, nedsatt cirkulation, reumatism m.m.

Behandling

För störst resultat bör du regelbundet (minst 2 ggr/vecka) använda singletten. För att ge tarmar och mage en kick så syresätt ett glas vatten vid varje tillälle. Du kan både före och efter massagebehandlingar använda singletten för att föbättra resultaten.

Använd singletten max 8 minuten första gången. Senare kan den användas upp till 15 minuter/tillfälle flera gånger per vecka. Aktivera vattnet i 8 minuter/tillfälle.