Mediala konsultationer


Medial konsultation

När du kommer till mig brukar jag göra en kortare läggning med zentarotkort som en liten fingervisning om vad dina guider tycker att vi behöver fördjupa oss i.

Under en privat sittning kan du ställa frågor till mig som ofta kommer att handla om olika livsval. Det kan vara relaterat till arbetet, kärleken, boende med mera. Det är du som väljer dina frågor.
Ofta kommer anhöriga och vänner från andra sidan och vill göra sig hörda – de vill gärna förmedla hur de har det. Du har då möjlighet att samtala med dem som kommer via mig.

När du kommer till mig är det bra om du har förberett frågor och tänkt igenom vad du vill ha ut av vår sittning.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att ringa mig.

60 min/ 650 kr

Personlig Budskapsmålning

Jag målar på akrylblad vad jag får till mig i en kanalisering i som jag målar ner. Det kan vara vackert eller och många små bilder i bilden beroende på budskapets karaktär, det tillkommer också en budskapstext som oftast kommer före målningen.

Målningen blir signerad.

Jag behöver Namn och bild av dig för avläsningen samt adress eller telefonnummer för kontakt efter målningen.

Målning med kraftigt akrylblad kostar 650 kr/ duk 30x 40,  kostar 900 kr

 

Sera Healing

Detta är en healingform som görs ihop med min farmor Sera som hjälper till från andra sidan.

Vi ”scannar” av din kropp för att se vad som skapar obalans och som gör att du kanske inte känner dig på topp.

Vi resonerar därefter vad som behöver göras, ibland hjälper det med healingen medan andra gånger rekommenderas ansiktszonterapi eller läkarbesök beroende på problematikens art.

Denna behandling är inte vetenskapligt bevisad.

650 kr/ 60 min

Min farmor Sera gick bort året 1973 och var mycket saknad tills vi fick kontakt igen 2002.

Detta kan också ges med intuitiv beröring som behandlingsform utöver healingen, är avslappnat men ger förutsättningar för kroppen att få mer rörelsefrihet och större läkningsförmåga.

975 kr

Djurkommunikation – Avläsning

Jag är utbildad djurkommunikatör på djur sedan 2009, detta innebär att jag lyssnar till vad ditt djur har att berätta för mig och att återge det till djurets ägare.

Att få olika tankar bekräftade, känslor som kärlek, oro, stress över en viss situation som blir belyst eller misstankar om tidigare trauma som påverkar er situation idag, kan ofta skapa en stor förståelse samt fördjupa kontakten mellan ägaren och dess djur.

Det kan vara skönt att få en förklaring varför ditt djur eller din flock beter sig på ett visst sätt.
Det kan också handla om att förmedla sorg eller någon smärta som är oupptäckt.
Ibland är det dock bara positiva och mycket lyckliga eller harmoniska djur jag möter som vill förmedla hur nöjda de är med tillvaron för att lugna sin matte eller husse.

Detta är ingen behandling i egen form men en bra vägledning om vad som kan åtgärdas eller behandlas med olika behandlingsformer som Djupvågsbehandling eller Ansiktszonterapi.

Djurkommunikation 500 kr
med tillägg av behandling 975 kr

Reseersättning tillkommer.