Manipulation/ Faschiabehandling


Det är en mjuk manipulation som ihop med fasciabehandling hjälper dig att må bättre i din rörelseapparat.

Det övergripande syftet med manipulation är att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystemet
som påverkas negativt vid felställningar och låsningar.

Genom att frigöra låsningar längs ryggraden släpper spänningen av i muskulaturen men jag rekommenderar att
kombinera med djupvågsbehandling.
Behandlingen påverkar bindväven som omsluter i princip allt i kroppen från skelett, muskler, organ samt celler.

Om fascian/ bindväven klibbar ihop kan det leda till problem som stelhet och inflammation, du får ont,
genom att ge kroppen fasciavågsbehandling ökar din rörlighet, du får färre spänningar i dina muskler samt cirkulationen ökar.
Detta leder till förbättrad livskvalité

Du är hos mig i c:a 80 min, kostnad 975 kr

 

rutställning gallerix 5